Skip to content
Menu

Voor instanties en gemeente

Wat maakt de aanpak van expertise huis zo uniek?

We starten de begeleiding van een jongere door een opname van twee weken in ons Expertise Huis in Wassenaar. Daar starten we blanco met de jongere, alsof we geen voorkennis hebben. Weliswaar hebben we het dossier gelezen, maar deze informatie om te kijken of er medicijngebruik is, allergie├źn zijn etc. Hoewel we de achtergrond van de jongere in ons achterhoofd hebben, kijken we naar de jongeren zonder vooroordeel.

Deze observatieperiode van twee weken dient om de jongere te leren kennen, te zien wat hij/zij leuk vindt en wat niet, hoe de jongere reageert op bepaalde situaties.

Voor instanties en gemeente

Rust, regelmaat en stabiliteit

We hebben nadrukkelijk voor deze locatie gekozen omdat wij geloven in rust, regelmaat en stabiliteit. Een plek waar de jongere zichzelf kan zijn, zonder te veel prikkels van buitenaf. Waar de jongeren binnen en buiten voldoende ruimte heeft om zich te uiten, zowel fysiek als psychisch. De woning beschikt over een grote tuin, met een sportveld, ligt nabij de duinen en zee en heeft binnen ook een chillruimte met tafeltennis, een voetbaltafel en diverse spellen.

Na deze twee weken nemen wij kennis van de dossiers en combineren onze inzichten met hetgeen is vastgelegd. Zo maken wij per jongere een uniek behandelplan. Kenmerk van onze aanpak is dat wij een einddoel vaststellen, maar daar in tussentijdse kleine, en voor de jongere haalbare en overzichtelijke doelen naartoe werken.

Voor instanties en gemeente

Doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit jongeren van de leeftijd tussen 12 en 16 jaar, die niet meer naar school gaan en thuiszitten. Jongeren die begeleiding nodig hebben. Jongeren die stagneren in hun ontwikkeling. Dezen kunnen we direct helpen en begeleiden tot zelfstandigheid. Ze worden begeleid met geduld, liefde en discipline.

Wij gaan uit van de mogelijkheden van de jongeren en hun kwaliteiten.

De jongeren krijgen onderwijs, ondernemers- cq arbeidstraining (klik naar stuk hieronder over deze training) taken en sportactiviteiten(klik naar stuk hieronder sport) die passen bij de leeftijd en problematiek, in en om het Expertise Huis. Wij gaan uit van de mogelijkheden van de jongeren en hun kwaliteiten. Vanuit hun kracht kunnen zij zich verder ontplooien. Dit alles is op individuele basis om zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de vraag van de jongere. Wij zijn er voor de jongere om zich te ontwikkelen en de omgeving te ontlasten.

In Expertise Huis kunnen de jongeren zich beter ontwikkelen en reflecteren op hun gedrag, problematiek en zelfstandigheid. Wij begeleiden de jongeren terug naar school, naar een beroepsopleiding of naar werk. Alles in samenspraak met de jongere en diens ouders. Op deze manier helpen wij de jongeren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving.